Jeg anerkender ikke længere jeres maskulinitet

Mænd, vold, klasse og seksualitet i forbindelseslinjerne mellem 1970’erne og i dag

Forfattere

  • Jon Helt Haarder SDU
  • Camilla Schwartz SDU
  • Troels Obbekær SDU

Nøgleord:

Dansk litteratur, maskulinitet, klasse, vold, raplyrik

Resumé

Artiklen handler om forhandlinger af maskulinitet i dansk litteratur og kultur. Aktuelle litterære afvisninger af patriarkalsk maskulinitet og hævdelsen af mere sårbare måder at være mand på lægger sig i forlængelse af 1970’ernes litterære udforskninger af maskulinitet. Artiklen trækker linjer fra forfattere som Glenn Bech og Mads Ananda Lodahl til især Christian Kampmann; et væsentligt fællestræk på tværs af tid er selvbiografiske erfaringer af, at homoseksualitet og sårbarhed er en afvigende maskulinitet. Dette indgår i en litterær gestik, der søger at nedbryde konventionelle kønsnormer. I artiklens tekstkorpus er vold det gennemgående motiv for maskulinitetsfremstillingen. Dette gælder ikke mindst i selvbiografiske tekster om maskulinitet i udkanterne af Danmarks sociale geografi, henholdsvis hos etnisk og kønsmæssigt diverse forfattere fra betonforstaden og hos hvide mandlige homoseksuelle forfattere fra provinsen. Her skildres former for maskulin vold, der er forbundet med tilhørsforholdet til under- og arbejderklassen uden for storbyen. I raplyrik – et andet format, hvor køn, klasse, sted og etnicitet interagerer – opblødes den traditionelt pralende og aggressive maskulinitet af nye sårbare og faderlige rappere og af kvindelige rappere. Den intensiveres dog også hos andre mandlige rappere, der udnytter faktiske voldshandlinger som performative virkemidler.

Forfatterbiografier

Jon Helt Haarder, SDU

Lektor

Camilla Schwartz, SDU

Lektor

Troels Obbekær, SDU

Ph.d.-studerende

Downloads

Publiceret

2023-09-15

Citation/Eksport

Haarder, J. H., C. Schwartz, og T. Obbekær. “Jeg Anerkender Ikke længere Jeres Maskulinitet: Mænd, Vold, Klasse Og Seksualitet I Forbindelseslinjerne Mellem 1970’erne Og I Dag”. Aktualitet - Litteratur, Kultur Og Medier, bd. 17, nr. 2, september 2023, s. 11-29, https://tidsskrift.dk/aktualitet/article/view/140672.