Mellem form og indhold

Om forbindelsen mellem de sproglige og materielle tegn i Amalie Smiths tre værker I civil, Marble og Et hjerte i alt

Forfattere

  • Ida Marie Meyer Erichsen Københavns Universitet

Nøgleord:

stilanalyse, hybrid, form og indhold

Resumé

Denne artikel er en stilistisk undersøgelse af den danske forfatter og kunstner Amalie Smiths tre værker I civil (2012), Marble (2014) og Et hjerte i alt (2017). Artiklens fokus er at undersøge måden, hvorpå hendes værker arbejder med materiale, overflader og form, og hvordan disse formmæssige tegn, dvs. tekstens opsætning, brug af figurer, fysiske manifestation, osv., forbinder sig til værkernes sproglige tegn, dvs. tekstens narrative forløb, brug af verber og metaforer, osv. Til at besvare dette stilistiske spørgsmål med fokus på forholdet mellem form og indhold vil jeg i mine analyser beskæftige mig med tre forskellige former for perspektiver: 1. værkernes brug af tematikker, 2. værkernes brug af genrekoder og metaforbrug, 3. værkernes fysiske materialisering (form som indhold; indhold som form). Jeg vil udlægge begreber præsenteret af den franske litteraturteoretiker Gérard Genette og de tre ameri­kanske teoretikere Jerome J. McGann, George Lakoff og Mark Johnson til at forklare, hvor­dan de sproglige såvel som formmæssige tegn influerer hinandens betydninger og i sin helhed frembringer teksternes diskurs, som, jf. den genetteske stilteori, sidestilles med stil.

Downloads

Publiceret

2022-05-23

Citation/Eksport

Erichsen, I. M. M. “Mellem Form Og Indhold : Om Forbindelsen Mellem De Sproglige Og Materielle Tegn I Amalie Smiths Tre værker I Civil, Marble Og Et Hjerte I Alt”. Aktualitet - Litteratur, Kultur Og Medier, bd. 16, nr. 1, maj 2022, s. 1-18, https://tidsskrift.dk/aktualitet/article/view/132652.