Æstetiske (u)muligheder: En komparativ analyse af tre læsninger af J.P. Jacobsens “Der burde have været Roser”

  • Christine Fangel Juhl

Resumé

Denne artikel er en komparativ analyse af tre læsninger af J.P. Jacobsens korte prosatekst “Der burde have været Roser” (1882). De tre læsninger – Finn Stein Larsens “Det æstetiske reptil” (1971), Jørn Vosmars “Fra Skitsebogen” (1984) og Jørn Erslev Andersens “Drys-sende roser. Om spor i J.P. Jacobsens skrift” (1987) – sammenholdes med henblik på at placere læsningerne teoretisk og metodisk. Dette gøres i et forsøg på at drage nogle gene-relle perspektiver på ikke bare Jacobsen-læsning og -reception gennem tiden, men også for at få blik på forskellige litterære skolers syn på litteraturens og kunstens funktion overhovedet.
Gennem en undersøgelse af tre analysenedslag, nemlig de tre læsningers respektive opfattelse af fortælleren, tekstens realitets- og fantasiplan samt tekstens udtryk for kunstens potentiale, argumenterer artiklen for, at Stein Larsen, Vosmar og Erslev Andersen når frem til særdeles forskellige læsninger af samme tekst. Disse læsninger afhænger af samspillet mellem deres teoretiske udgangspunkt og læsestrategier.
Publiceret
2017-12-28
Citation/Eksport
Juhl, C. “Æstetiske (u)muligheder: En Komparativ Analyse Af Tre læsninger Af J.P. Jacobsens ‘Der Burde Have været Roser’”. Aktualitet - Litteratur, Kultur Og Medier, Bd. 11, december 2017, https://tidsskrift.dk/aktualitet/article/view/102977.