Hjemmeundervisning under koronapandemien – et elevperspektiv

Forfattere

  • Hilde Sofie Fjeld
  • Kari Spernes

Resumé

Våren 2020 ble alle skoler i Norge stengt ned på grunn av koronapandemien. I denne studien undersøker vi hvordan elever på mellomtrinnet erfarte denne nedstengingen, og spesielt hvordan de erfarte å gjøre skolearbeidet hjemmefra. 38 elever på femte og syvende trinn svarte på åpne spørsmål knyttet til disse problemstillingene. Begrepene ‘autonomi’ og ‘tilhørighet’ brukes for å forstå elevenes motivasjon. Funnene viser at de fleste elevene verdsatte fleksibiliteten ved å kunne styre det praktiske i hverdagen selv, men følelsen av selvråderett og frihet økte ikke motivasjonen knyttet til skolearbeid. Det sosiale aspektet og følelsen av tilhørighet så ut til å spille en vesentlig rolle både når det gjaldt trivsel og læring.

Downloads

Publiceret

2022-07-05

Citation/Eksport

Sofie Fjeld, H., & Spernes, K. (2022). Hjemmeundervisning under koronapandemien – et elevperspektiv. Paideia, (22), 45–54. Hentet fra https://tidsskrift.dk/Paideia/article/view/133150