Samhandling, translasjon og kollektiv kapasitetsbygging: et casestudie om skoleeiers rolle i forbedringsarbeid

Forfattere

  • Hilde Forfang
  • Ann Margareth Gustavsen

Nøgleord:

Skolers rolle i forbedringsarbejde

Resumé

Alle skoler gjennomfører en eller annen form for forbedringsarbeid, men resultatene er varierende. Denne artikkelen handler om skoleeiers rolle i dette arbeidet, med særlig vekt på samhandling, translasjon og kapasitetsbygging. Artikkelen vil presentere forskningsbasert kunnskap om emnet, i tillegg til å beskrive hvordan administrativ skoleeier fylte sin rolle som aktør i et omfattende forbedringsarbeid. Forskning viser at skoleeier er viktig både for elevenes læringsresultater direkte og indirekte gjennom lærernes kompetanseutvikling.

Downloads

Publiceret

2019-11-01

Citation/Eksport

Forfang, H., & Gustavsen, A. M. (2019). Samhandling, translasjon og kollektiv kapasitetsbygging: et casestudie om skoleeiers rolle i forbedringsarbeid. Paideia, (18), 50–64. Hentet fra https://tidsskrift.dk/Paideia/article/view/125514