Feministisk økonomi - en introduktion

Forfattere

  • Benedicte Zacho

Nøgleord:

feministisk økonomi

Resumé

Denne artikel er en introduktion til feministisk økonomi - en økonomisk opfattelse med et særligt blik for kvinders mangelfulde rolle i den økonomiske videnskab.. Feministisk økonomi dækker over et spektrum af teorier, men hovedvægten lægges på den kritiske feministiske økonomi.  Spørgsmålet om værdi er centralt i kritisk feministisk økonomi, og der opereres med et andet værdibegreb end det monetære, som kendes fra mainstreamøkonomi. I forlængelse af dette redegør artiklen for forskellen på produktivt og reproduktivt arbejde, og hvordan økonomiske opgørelser, der kun medregner markedsaktiviteter, undervurderer og derfor underprioriterer det reproduktive arbejde. I et historisk afsnit placeres feministisk økonomi i relation til anden bølge feminismen og den internationale Wages For Housework-bevægelse. Omsorg er et centralt begreb i feministisk økonomi, og ved at præsentere Nancy Folbres begreb Care Penalty, redegøres der for, hvorfor omsorgsarbejde oftest udføres af kvinder, og hvordan det indebærer en økonomisk straf. Den feministiske økonomi relateres til den danske ligestillingsdebat og det danske kønsopdelte arbejdsmarked og lønuligheden. Til slut præsenteres begreberne feminin og maskulin viden og der gives eksempler på, hvordan man ved at inddrage feministisk økonomi kan synliggøre, at økonomi kan anskues på forskellige måder og på den måde lære eleverne at økonomiske spørgsmål har både definitoriske og politiske elementer, som kan styrke evnen til kritisk refleksion.

 

Downloads

Publiceret

26.09.2023

Citation/Eksport

Zacho, B. (2023). Feministisk økonomi - en introduktion. POLIS – Tidsskrift for Samfundsfagsdidaktik, 4(6). Hentet fra https://tidsskrift.dk/POLIS/article/view/139895