Om tidsskriftet

Tidsskriftet

POLIS er et samfundsfagsdidaktisk tidsskrift udgivet af Forlaget Columbus, der henvender sig til lærere og studerende på alle niveauer af uddannelsessystemet. Hensigten med tidsskriftet er at inspirere til den fagdidaktiske debat og udvikling i faget. Tidsskriftet indeholder både artikler af teoretisk og mere praktisk karakter.

Tidsskriftet udsendes p.t. i print til alle medlemmer af Foreningen af Lærere i Samfundsfag for gymnasiet og HF (FALS), til alle undervisere i samfundsfag på læreruddannelsen og andre interesserede.

Normalt vil der gå ca. 4 måneder fra indlevering af en artikel til udgivelse.

Tidsskriftet stilles gratis til rådighed, og der betales hverken for optagelse eller bedømmelse.

Fagfællebedømmelse

Efter aftale med den enkelte forfatter foretages en fagfællebedømmelse. Denne foretages som en double blind-proces.

Ud af det samlede antal artikler pr. år (12 - 14) gøres minimum 5 til genstand for fagfællebedømmelse.

Open Access

Tidsskiftet stilles til rådighed som open access.

Udgivelser

POLIS udkom første gang i 2020 og udkommer to gange om året. Tidskriftet er indtil nu udkommet med 5 numre og i alt ca. 30 artikler.

Forlaget Columbus og Columbus Fond

POLIS udgives af Forlaget Columbus, som også udgiver analoge og digitale læremidler. Bag forlaget står Columbus Fond, som i 1984 blev stiftet af Foreningen af Lærere i Samfundsfag (FALS), der også i dag udpeger flertallet i fondens bestyrelse. Foruden at drive forlag har Columbus Fond til formål at støtte forfattere og fagligt og pædagogisk udviklingsarbejde, deriblandt altså dette tidsskrift, som finansieres ved overskuddet fra forlagets salg af læremidler.