Køn og motivation i klasserummet

Forfattere

  • Sophia Christoffersen
  • Signe Nøhr
  • Katrine Kjær Kjølby

Resumé

Artiklens sigte er at undersøge, hvorfor piger og drenge motiveres til læring i samfundsfagsundervisningen på STX, og netop de kønsmæssige forskelle danner artiklens interesse. Artiklen fokuserer på, hvad der sker i selve klasserummet og har dermed fokus på  de relationelle forhold. Derfor bidrager artiklen til forskningens tomrum om motivation, samfundsfag og køn*.

*Artiklen bygger på forfatternes afsluttende speciale ‘Motivation for læring i samfundsfag på STX’ (2021). Specialet er en enestående undersøgelse, da der ikke er lavet andet forskning af denne karakter. Af den årsag er artiklens konklusioner også forsigtige. Uddybende bilag kan fås ved henvendelse til forfatterne. 

Artiklens formål er at bidrage til et indblik i, hvilken betydning kønsforskelle og motivation har for undervisningspraksis og fagdidaktik i samfundsfag. Det teoretiske fundament tager afsæt i flere motivationsteorier kombineret med centrale samfundskarakteristika, der præger elevers læring. Det metodiske afsnit bygger på forskellige tilgange til arbejdet med empiri for at opnå en varieret forståelse af klasserummet. Artiklens analyse vil fokusere på, hvilken betydning køn har for motivation til læring. Dernæst vil diskussionen åbne for en refleksion over læreres syn på køn og et feminint uddannelsessystem. Sluttelig vil perspektiveringen bidrage med undersøgelsens betydning for fagdidaktikken og intersektionalitet i forhold til køn. Artiklen bygger på et empirisk studium og konkluderer, at elev-lærer relationen har en betydelig rolle for elevernes oplevelse af motivation. Særligt et trygt klasserum, hvor læreren viser engagement og menneskelig investering er vigtig. Der er kønsmæssige forskelle på elev-lærer relationen, hvor piger opsøger tryghed, hvorimod drenge søger en uformel tone med humor. Pigerne bliver i højere grad påvirket af dårlige relationer eller et dårligt læringsmiljø end drengene. Afslutningsvis konkluderer artiklen, at elevers oplevelser af egne kompetencer har betydning for deres motivation, uagtet køn. 

Downloads

Publiceret

26.09.2023

Citation/Eksport

Christoffersen, S., Nøhr, S., & Kjær Kjølby, K. (2023). Køn og motivation i klasserummet. POLIS – Tidsskrift for Samfundsfagsdidaktik, 4(6). Hentet fra https://tidsskrift.dk/POLIS/article/view/138717