Mainstream økonomisk tænkning med et feministisk verdenssyn

Forfattere

  • Jeppe Druedahl

Resumé

Denne artikel argumenter for, at moderne mainstream økonomisk tækning har udviklet en empirisk og teoretisk værktøjskasse, som ikke påkræver et bestemt verdenssystem. Homo economicus er en maskulin arketype, men efter de sidste årtiers øgede fokus på empiriske studier, gør mainstream økonomisk forskning i dag brug af et langt mere vidtfavnende menneskesyn.

God undervisning i samfundsøkonomi skal både afdække bredden i de mainstream økonomiske analyseværktøjers anvendelighed og deres begrænsninger, hvor andre samfundsvidenskaber må på banen. Økonomi handler ikke kun om det der foregår på markedet, men også om fx valg af partner og arbejdsdeling mv. i hjemmet. Adfærdsøkonomi er i dag en integreret del af økonomisk tænkning. Det indbefatter et mere realistisk billede af mennesket som intentionelt og fremadskuende og med stærke egeninteresser, men også formet af kultur og normer, med tætte bånd til andre mennesker, og med en begrænset fatteevne og underlagt diverse biases.

Fra et feministisk perspektiv er mainstream økonomiske analyser brugbare for både at afprøve mulige forklaringshypoteser og for at finde frem til de bedste midler for at opnå ønskede mål. Og det kræver ikke en tro på at homo sapiens er homo economicus, hverken for at bruge de teoretiske eller de empiriske analyseværktøjer. Det feministiske perspektiv understreger også, at et snævert mål om øget (markeds)forbrug ikke kan stå alene. Meget andet gør livet værd at leve. At være sund og rask, at drage omsorg for andre og selv modtage omsorg, at bevare og beskytte naturen osv. Mainstream økonomisk tænkning kan ikke sige noget om disse mål er gode eller dårlige, men kan bruges til bestemme hvordan de nemmest opnås i praksis.

Downloads

Publiceret

26.09.2023

Citation/Eksport

Druedahl, J. (2023). Mainstream økonomisk tænkning med et feministisk verdenssyn. POLIS – Tidsskrift for Samfundsfagsdidaktik, 4(6). Hentet fra https://tidsskrift.dk/POLIS/article/view/138716