Årg. 74 Nr. 5 (1987)

Publiceret: 1987-12-29

Indhold

Boganmeldelser

  • Boganmeldelser

    Karl Johan Lång, Ian Taylor, Kauko Aromaa, Beth Grothe Nielsen, Per Ole Johansen, Inkeri Anttila, Yngve Hammerlin, Pekka Hakkarainen, Peter Gottlieb, Vagn Greve, Knut Papendorf, Sysette Vinding Kruse, Peter Garde, Preben Wolf, Lars Munk Plum, Gunilla Cedermark Hedberg, Per Ole Johansen, Johs. Andenæs, Leise Døllner
    396-421

Ny litteratur