Retssikkerhet og rettslig kontroll under fullbyrdelse av frihetsberøvende sanksjoner

Forfattere

  • Gerd Benneche

DOI:

https://doi.org/10.7146/ntfk.v67i1.70914

Resumé

See abstract in article.

Downloads

Publiceret

1980-01-29

Citation/Eksport

Benneche, G. (1980). Retssikkerhet og rettslig kontroll under fullbyrdelse av frihetsberøvende sanksjoner. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 67(1), 37–44. https://doi.org/10.7146/ntfk.v67i1.70914

Nummer

Sektion

Artikler