Forebyggende arbeid i bybildet

– en komparativ studie av offentlig, privat og frivillig polisiær virksomhet

Forfattere

  • Marina Hiller Foshaugen

DOI:

https://doi.org/10.7146/ntfk.v109i1.130290

Downloads

Publiceret

2022-02-07

Citation/Eksport

Hiller Foshaugen, M. . (2022). Forebyggende arbeid i bybildet: – en komparativ studie av offentlig, privat og frivillig polisiær virksomhet. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 109(1), 70–77. https://doi.org/10.7146/ntfk.v109i1.130290