Pragmatic and Permeable Egalitarianism:

Exploring Social Life in Norwegian Prisons

Forfattere

  • Kristian Mjåland
  • Julie Laursen

DOI:

https://doi.org/10.7146/ntfk.v108i1.125570

Nøgleord:

prisons, social relationships, egalitarianism, hierarchy

Resumé

Abstract
The social world of prisons is typically described as hierarchical in the prison sociological literature where offence type, displays of (hegemonic)
masculinity and involvement in the informal economy impact prisoners’ social standing. Based on fieldwork and interviews (N=181) with men and women in seven different Norwegian prisons, this article describes prisoner cultures where such hierarchies were either absent or of little significance. Rather than pointing out differences in status and standing, the prisoners interviewed tended to insist that they were equal and the same. In order to make sense of this finding, which contrasts dominant accounts in the prison sociological literature, the article engages with scholarship on the role and roots of egalitarianism in Norwegian society. Organizing the discussion around the concepts of ‘egalitarian permeability’, ‘pragmatic egalitarianism’ and ‘social labour’, the article argues that the egalitarian culture of Norwegian (open) prisons is shaped by norms in the wider Norwegian society and the pragmatic choices prisoners make to cope socially in prison everyday life.
Abstract
I fengselssosiologien blir fengselets sosiale liv ofte beskrevet som hierarkisk. Studier har vist at lovbruddstype, (hegemonisk) maskulinitet
og involvering i den illegale økonomien har betydning for fangenes sosiale status og posisjon. Basert på feltarbeid og intervju (N=181) med menn og kvinner i syv norske fengsler viser denne artikkelen at slike hierarki var enten fraværende eller av liten betydning. I stedet for å påpeke forskjeller i status og posisjon vektla fangene som ble intervjuet ofte at de var like og likeverdige. For å forstå dette forskningsfunnet, som bryter med beskrivelser i deler av forskningslitteraturen, henter artikkelen inspirasjon fra forskning om den norske egalitære kulturen. Ved å organisere diskusjonen om begrepene ‘egalitarian permeability, ‘pragmatic egalitarianism’ og ‘sociallabour’ argumenterer vi for at den egalitære kulturen i norske (åpne) fengsler er formet av normer og verdier i det norske samfunnet, og av de pragmatiske valgene fangene gjør for å håndtere fengselshverdagen best mulig.

Downloads

Publiceret

2021-03-27

Citation/Eksport

Mjåland, K., & Laursen, J. (2021). Pragmatic and Permeable Egalitarianism:: Exploring Social Life in Norwegian Prisons. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 108(1), 174–195. https://doi.org/10.7146/ntfk.v108i1.125570

Nummer

Sektion

Artikler