“Ethics are generally not in play here”: The neutralization techniques of “the bad boy of pharma” Martin Shkreli

Forfattere

  • Gustav Grut

DOI:

https://doi.org/10.7146/ntfk.v106i3.124798

Resumé

Abstract
In 2015, the American company Turing Pharmaceuticals increased the price of the drug Daraprim by 5,000 percent overnight. Politicians and healthcare representatives accused Turing’s CEO, Martin Shkreli, of having harmed both vulnerable patient groups and the healthcare system. The present article aims to attain an understanding of how Shkreli justified increasing the price and restricting the distribution of the drug Daraprim. Statements made by Shkreli in four video interviews were analyzed on the basis of Sykes and Matza’s (1957) theoretical framework of neutralization techniques. All techniques of neutralization were identified. Shkreli shifted the blame to other actors, denied the existence of victims and of harm to the nation’s healthcare system, characterized his accusers as corrupt, and portrayed profit maximization as a more important goal than public health.

Abstract
År 2015 höjde det amerikanska företaget Turing Pharmaceuticals priset på läkemedlet Daraprim med 5000% över en natt. Politiker och representanter inom sjukvården beskyllde Turings VD, Martin Shkreli, för att ha skadat både sårbara patientgrupper och sjukvårdssystemet. Den aktuella artikeln syftar till att nå en förståelse av hur Shkreli rättfärdigade prishöjningen och den begränsade distributionen av Daraprim. Uttalanden från Shkreli i fyra intervjuer analyserades enligt Sykes och Matzas (1957) teoretiska ramverk neutralisationstekniker. Samtliga tekniker identifierades. Shkreli skuldbelade andra aktörer, förnekade existensen av offer samt skada på det amerikanska sjukvårdssystemet, skildrade fördömarna som korrupta och framställde vinstmaximering som ett viktigare mål än folkhälsa.

Downloads

Publiceret

2019-12-01

Citation/Eksport

Grut, G. (2019). “Ethics are generally not in play here”: The neutralization techniques of “the bad boy of pharma” Martin Shkreli. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 106(3), 349–364. https://doi.org/10.7146/ntfk.v106i3.124798

Nummer

Sektion

Artikler