Ett påföljdssystemet där en återfallsbrottsling inte döms till strängere straff sakner trovärdighed!

  • Per Ole Träskman
Publiceret
2018-12-16
Citation/Eksport
Träskman, P. O. (2018). Ett påföljdssystemet där en återfallsbrottsling inte döms till strängere straff sakner trovärdighed!. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 105(3), 254-267. Hentet fra https://tidsskrift.dk/NTfK/article/view/120564
Sektion
Artikler