Om datering av Gotlands medeltida kyrkor

Forfattere

  • Heikki Ranta
  • Joakim Hansson
  • Alf Lindroos
  • Åsa Ringbom
  • Jan Heinemeier
  • Fiona Brock
  • Gregory Hodgins

Resumé

About Dating the Medieval Churches of Gotland
By Heikki Ranta, Joakim Hansson, Alf Lindroos, Åsa Ringbom, Jan Heinemeier, Fiona Brock & Gregory Hodgins

In 2006 the project »Mortar dating of the Gotland churches« was initiated, with the aim to test how mortar dating would work in a geological area so dominated by Silurian limestone, and how the results of this method could affect the prevailing chronology of the churches. Initial testing was done on three different churches, the church of Bro in the northern part of the island, and with Hamra and Vamlingbo in the south. The result is that mortar based on Silurian limestone behaves much the same way as mortar including Åland Ordovician limestone. Thus, based on mortar dating a chronology of the church of Bro can be seen as follows: A Romanesque nave from ca AD 1040-1160, with an almost contemporary tower in the west, with an additional chancel in the east from the 13th century. In the church of Hamra, the lower part of the west tower, and possibly also the earlier part of a cruciform plan, dates from 1165-1220. Later, in 1260-80, the tower was heightened. The chancel in the east is an addition from the 14th century. In Vamlingbo, the focus was on a secondary support construction of disputed age, built against a south portal. This time the mortar was contaminated by unburned limestone, and the result of mortar dating remains inconclusive. However, fragments of wood and charcoal, incapsuled in the mortar, suggest a terminus post quem some time in the 14th century. It is most likely that the supporting wall is a medieval construction. At this initial stage it seems that the results of mortar dating in turn support earlier prevailing views on the chronology. The results also coincide with occasional dendrochronological dates and with contemporary inscriptions in the churches. It seems that mortar dating can be a helpful tool in forming an objective base for a chronology of the Gotland churches.

Referencer

Bartholin, Thomas & Kriig, Stefan: Gotland – dendrokronologiska dateringar, Gotlands Museum, opublicerat kompendium 1992.
Bråthen, Alf: Dated wood from Gotland and the diocese of Skara, Höjbjerg 1995.
Dittmer, Ulf: Hans Nielssøn Strelow och hans gotländska krönika. Från Gotlands Dansktid. Gotländskt arkiv 1961, Visby 1961, s. 109-140.
Körner, Sten: Vilka medeltida källor om Visby och Gotland fanns bevarade, då Strelow skrev sin krönika på 1600-talet. Gotländskt arkiv 1991, Visby 1991, s. 143-154.
Das Jahr 1288 und die Quellen Strelows. Gotlandia Irredenta: Festschrift für Gunnar Svahnström zu seinem 75. Geburtstag (Red. Robert Bohn), Thorbecke 1990, s. 129-142.
Lundmark Efraim: Bro kyrka. Kyrkor i Bro ting, konsthistoriskt inventarium. Sveriges Kyrkor (SvK), band I:3, volym 42, Stockholm, 1929.
Pernler, Sven-Erik: Gotlands medeltida kyrkoliv – biskop och prostar. En kyrkorättslig studie, Visby 1977.
Ringbom, Åsa & Christina Remmer, Ålands kyrkor. Volym III, Sund och Vårdö, Mariehamn 2005.
Roosval, Johnny: Die Kirchen Gotlands. Ein Beitrag zur mittelalterlichen Kunstgeschichte Schwedens, Stockholm 1911.
Roosval, Johnny: Den gotländske ciceronen. Vägvisare genom den gotländska konsthistorien med huvudvikten lagd på medeltida kyrkokonst, andra utökad upplaga, Stockholm 1950.
Strelow, Hans Nielssøn: Cronica Guthilandorum. Den Guthilandiska cronica hwor udi beskrrifuis, hworledis Guthiland er opsøgt oc paafundet, med indbyggere beset, store oc mectige forandringer udstaaet, blefuen aff sine mectige heltis oc indfødis gierninger oc driffter, ofuer all verden aabanbaret oc naffnkundiget, it stritbare oc frimodige folck, contracteret med konningen aff Suerrig, deris naboe, omvent til den christelig troe, aff S. Olao, konning i Norrige, ligget til Lindkiøbings biskops stict. Aff konning Waldemar den 4. I Dannemarck ofuervundet, deris friheter frataget, stappelen forstørret, med huis mere sig hafuer tildraget, vunder vis tid oc aartzall, saa meget som hafuer vaeri at sancke oc udsøge. Köpenhamn 1633. Faksimile: Visby 1978.

Downloads

Publiceret

2009-10-19

Citation/Eksport

Ranta, H., Hansson, J., Lindroos, A., Ringbom, Åsa, Heinemeier, J., Brock, F., & Hodgins, G. (2009). Om datering av Gotlands medeltida kyrkor. Hikuin, 36(36), 85. Hentet fra https://tidsskrift.dk/Hikuin/article/view/109989