Om tidsskriftet

Fokus og område

Hikuin, der har navn efter en runeindskrift fundet i Århus, er siden 1974 udkommet ca. en gang om året med artikler om arkæologi, kunsthistorie og kulturhistorie i de nordiske lande – herunder også Færøerne, Island og Grønland. Sproget er dansk, svensk og norsk. Udgivelserne er ofte temaorienterede. Her udgøres artiklerne ofte bearbejdede foredrag fra symposier, som forlaget kan have været medinitiativtager til. Bogformatet er 20 x 21 cm. Siden bind 6 er bøgerne udkommet i stift bind. Til sidst i publikationerne trykkes korte resumeer på engelsk.

Politik om Open Access

Dette tidsskrift tilbyder øjeblikkelig Open Access til tidsskriftets indhold på baggrund af princippet om, at gratis offentlig adgang til forskning understøtter en større global udveksling af viden. Der er en forsinkelse på et nummer.

Tidsskriftshistorik

Tidsskriftet startede i 1974 som et studenterinitiativ og blev hurtigt et professionelt forum for arkæologi, historie, kunsthistorie og kulturhistorie i Norden.