Årg. 1991 Nr. 1: Varv

Forside

Indhold
Merete Bjerreskov: Graptoliter - fascinerende fortidsdyr, s. 3
Niels Bonde og Erik Fjeldsø Christensen: Danekræ, s. 12
Sten Lennart Jakobsen og Walter Kegel Christensen: Søpindsvin som danekræ, s. 15
Mikael Pedersen: Feldspat, s. 19
Asger Ken Pedersen, Erik Nygaard, Jørn Rønsbo, Christian Bender-Koch og Vagn Fabricius Buchwald: En glødende borekerne, s. 26
Redaktionen: Danekræ?, s. 31
Leif Carserud: Geologisk kort på frimærke, s. 31

Publiceret: 1991-04-15

Hele nummeret

Artikler