Redaktionsgruppe

2006 nr. 4  - sidst udgivne nummer
Svend Pedersen (ansvarshavende), Asger Berthelsen, Bjørn Hageskov, Jesper Milan, Mia Nielsen, Arne Thorshøj Nielsen - Institut for geografi og geologi, Københavns Universitet samt  Mikael Pedersen - Danmarks og Grønland Geologiske Undersøgelse (GEUS).

Redaktionen fremgår i øvrigt af de enkelte numre.