Om tidsskriftet

Tidsskriftet ”Varv – Bladet med de ældste nyheder - var et populærvidenskabeligt tidsskrift om geologi, der udkom fire gange om året i perioden 1964 til 2006. Varv behandlede aktuelle geologiske problemstillinger (som fx deponering af atomaffald og lagring af CO2 i undergrunden), orienterede om nye forskningsresultater og geologiske emnefelter generelt, gav historiske overblik samt beskrev geologien i blandt andet forskellige dele af Danmark, Færøerne, Grønland og Skåne.
Varv udgav også tre geologiske ekskursionsførere over Bornholm (2 udgaver), over det sydlige Sjælland og Møn samt over Røsnæs.
Varv blev redigeret af forskere og undervisere ved Geologisk Institut, Københavns Universitet.
Copyright: Varv og forfatterne. Eftertryk af tekst og billeder kan kun ske efter aftale.