Årg. 2006 Nr. 2: Varv

Cover

Indhold:

Tommy Jørgart: Skærende relationer – eksempler fra bornholmske granitter, s. 3
Jesper Milàn & David B. Loope: Dinosaurfodspor fra Entrada Sandstenen, Utah, s. 20
Jesper Milàn: Spor i tiden – når palæontologi bliver til kunst, s. 28
Jesper Milàn: Boganmeldelse, s. 31
- Jan Gruwier Larsen: Sporfossiler. Natur og Museum hæfte 4, 2005, 36 sider. Naturhistorisk Museum, Århus
Geologiens Dage 2006, s. 33
Henning Sørensen: Boganmeldelse, s. 34
- Jan Lundqvist: Geologi - processer - utvikling - tillämpning, 4:e Uppl., Forlaget Studentlitteratur 2006
Jesper Milàn: Boganmeldelse, s. 36
- Tove Damholt & Alice Rasmussen: Fossiler fra Faxe Kalkbrud, 44 sider. Østsjællands Museum

Publiceret: 2006-09-01

Hele nummeret