Årg. 2006 Nr. 3: Varv

Forside

Indhold:

Kasper Hansen & Niels Bonde: Tetrapteryx og flyvning – lidt om flyvning og aerodynamik, s. 3
Jesper Milàn & Robert Feidenhans’l: Dinosauræg fra Himalaya, s. 11
Jesper Milàn & Jan S. Adolfsen: Fortidsdyr i moderne B-film – en kritisk gennemgang, s. 19
Jesper Milàn: Anmeldelse, s. 27
- Per Christiansen, Joakim Engel, Lotte Endsleff, Mikkel Høegh Post, Mikael Rothstein & Hanne Strager: Fjer, 115 sider. Udgivet af Zoologisk Museum
Eckart Håkansson: Anmeldelse, s. 29
- Tom Vail (red): Grand Canyon – a different view, 104 sider. Master Books, United States of Arnerica, 2003
Rettelse til Varv 2006-2, s. 32
- Tommy Jørgart: Skærende relationer - eksempler fra bornholmske granitter

Publiceret: 2006-12-01

Hele nummeret