Arkiver - Side 2

 • Varv
  Årg. 1995 Nr. 2

  Indhold
  Henrik Stendal: Guld i Grønland, s. 35
  Tommy Jørgart: Løvehovederne - en ny lokalitet på Bornholm, s. 47
  Aage Jensen: Et nyt dansk mineral?, s. 54
  Svante Björck: Boganmeldelse, s. 57
  - Nina Rehfeldt: Fra istid til bøgetid,. 2.udg. Natur og Museum, Naturhistorisk Museum, Århus 1994
  Michael Houmark-Nielsen: Boganmeldelse, s. 60
  - Gunnar Larsen & Christian Kronborg: Geologisk set: Det mellemste Jylland. Geografforlaget, 1994
  Asger Berthelsen: Boganmeldelse, s. 62 -63
  - Karl-Inge Åhall: Geologi i Dalsland (ISSN 0284-6683)

 • Varv
  Årg. 1995 Nr. 1

  Indhold

  Asger Berthelsen: Jordskælv, plader der forskydes og forsvinder, s. 3
  Aage Jensen: Cordierit – Solsten, s. 13
  Aage Jensen: For jern-titanoxid ’freaks’. Historien om jern-titan-oxiderne II, s. 14
  Niels Henriksen: Nyt geologisk kort over Grønland, s. 16
  Niels Bonde: Tidligt tertiære fisk - flere danekræ, s. 24
  Asger Berthelsen: Boganmeldelse, s. 31
  - Leif Carserud: Geologiske seværdigheder i Skåne, Bind II, 1994

 • Forside

  Varv
  Årg. 1994 Nr. 4

  Indhold
  Asger Berthelsen: Horace Benedict De Saussure - den første alpegeolog, s. 99
  Aage Jensen: Historien om jern-titan-oxiderne I, s. 111
  Aage Jensen: Sinhalit - et sjældent mineral, s. 116
  Claus Heilmann-Clausen: Sydklinten ved Silstrup - hvordan en diatomit fik en aflægger efter 29 mill. år, s. 117
  Ole Graversen: Boganmeldelse, s. 124
  - Dougal Dixon: Feltgeologi. Høst og Søns Forlag 1993, 159 sider
  Hans Peter Birk Hansen: Turen går til Jeløya, s. 126

 • Forside

  Varv
  Årg. 1994 Nr. 3

  Indhold
  Svend Stouge og Jan Audun Rasmussen: Conodonter – geologiske termometre, s. 67
  Jørn Bo Jensen og Ole Bennike: Den Baltiske Issø i Fakse Bugt, s. 76
  Hans Peter Birk Hansen: Jeløya Formationen – en ny enhed af karbon alder i Osloriften, s. 84
  Aage Jensen: Taafeit – årstidens mineral, s. 95

 • Forside

  Varv
  Årg. 1994 Nr. 2

  Indhold
  Lars Hamberg: Præstens Badekar i Skåne – En jordskælvsbetinget indsynkningsstruktur, s. 35
  Ole Bennike og Jørn Bo Jensen: En fremmed rovbille i Fakse Bugt, s. 43
  Asger Berthelsen: Kan det undgås?, s. 46
  Aage Jensen: Røgkvarts – årstidens mineral, s. 48
  Peter Gravesen: Geologiske basisdatakort – boringsoplysninger omsat til kort, s. 50
  Niels Bonde: Danekræ – fisk, store og små og ´'gravede', s. 57

 • Forside

  Varv
  Årg. 1994 Nr. 1

  Indhold

  Søren Skibsted: Huler – mere end blot huller i jorden, s. 3
  Ulla Asgaard: Søpindsvin – de irregulære, s. 16
  Aage Jensen: Forårets mineral - benitoit, s. 27
  Aage Jensen: Boganmeldelse, s. 29
  - Anette og Kurt Christiansen: Kunsten at slibe sten, Gads Forlang, 293 sider.
  Mogens Marker: Dansk Lithosfærecenter, s. 29
  Svend Pedersen: Steen Sjørring 1941-1993 in memoriam, s. 31
  Redaktionen: VARVs geologiske kort over den danske undergrund, s. 32

 • Forside

  Varv
  Årg. 1993 Nr. 4

  Indhold
  Michael Larsen: Prækambriske møllesten - Visingøgruppens sandsten, s. 99
  Nick Svendsen: Grøndalsboringen - en rekord fra århundredeskiftet, s. 106
  Erik Kristiansen: Dansk Geologisk Forening (DGF) 1893-1993: Personer og begivenheder i to billeder, s. 110
  Ulla Asgaard: Søpindsvin - de regulære, s.115
  Robert Lilljequist: Jorden - en arret planet, s. 121

 • Forside

  Varv
  Årg. 1993 Nr. 3

  1993-11-22
  Indhold
  Asger Berthelsen: Et ‘tomografi’ af Tornquist, s. 67
  Niels Bonde: Der er rav i genskabte dinosaurer I ‘Cretaceous Park’, s. 76
  Gunni Jørgensen: Hinrich Rink og Nicobarerne, s. 88
  Mogens K. Hansen: Dansk Amatørgeologisk Union, s. 93

 • Forside

  Varv
  Årg. 1993 Nr. 2

  Indhold
  Niels Bonde: Bornholmske svaneøgler,s. 35
  Gunver K. Pedersen: Boganmeldese, s. 42
  - Troels V Østergaard & Gregers Jensen: STENbogen. 127 sider, Gads Forlag 1993
  Peter Japsen: Tertiær landhævning og erosion, s. 43
  Eckart Håkansson: Er vættelys lys? En anmeldelse, s, 48
  Kaj Strand Petersen: Hvordan kom den amerikanske strandmusling til Europa, før Columbus opdagede Amerika, s. 49
  Gerald Hyde, Kent E. Pedersen og Annette Dohm Pedersen: Bentonit - især på Lolland, s. 55
  Arne Thorshøj Nielsen: Boganmeldelse.
  - Heinz Kowalski, 1992: Trilobiten. Verwandlungskünstler des Palaozoikums.Ein unorthodoxer Streifzug durch das Reich der Dreilapper. Goldschneck-Verlag.
  Redaktionen: Bogomtale. Geologiska sevärdigheter i Skåne af Leif Carserud

 • Forside

  Varv
  Årg. 1993 Nr. 1

  Indhold

  Asger Berthelsen: Tornquist Zonen, s. 3
  Mads Willumsen: De danske koralbanker, s. 12
  Austin Boyd: Nordgrønlandske bananer, s. 21
  Valdemar Poulsen: Kæmper og andet godtfolk, s.25

 • Forside

  Varv
  Årg. 1992 Nr. 4

  Indhold
  J. Richard Wilson og Anders Pedersen: Møllesten fra Selbu, Norge, s. 99
  Gunni Jørgensen: Geologi i tidligere Dansk Vestindien, s. 107
  Jan Audun Rasmussen og Svend Stouge: Conodonter, s. 115
  Stig Schack Pedersen: Landslide, s. 121

 • Forside

  Varv
  Årg. 1992 Nr. 3

  Indhold
  Steen Sjørring: Sten- og fingrustællinger, s. 67
  Søren Skibsted: På sporet af gammel kulde og varme, s. 73
  Steen Sjørring og Søren Skibsted: En fossil jordbund i Østjylland, s.  90

 • Forside

  Varv
  Årg. 1992 Nr. 2

  Indhold
  Niels Bonde: Flint-fisk, moler-fiske, tropefisk og danekræ, s. 35
  Holger Lykke-Andersen og Karen Luise Knudsen: Undergrunden ved Skagen, s. 46
  Søren Skibsted: Kvartærgeologi i Thailand, s. 52
  Redaktionen: Et nyt undergrundskort, s. 60

 • Forside

  Varv
  Årg. 1992 Nr. 1

  Indhold
  Kjeld Rasmussen: Jordbunden i Danmark, s. 3
  Helmar Kunzendorf og John Rose-Hansen: Black smokers og manganknolde på dybhavets bund, s. 14
  Erhard Nielsen: Meteorstenen fra Mern, s. 23
  Lena Madsen & Eckart Håkansson: Jordskælv - igen!, s. 28

 • Forside

  Varv
  Årg. 1991 Nr. 4

  Indhold
  Peter Stockmarr: Glimmer, s. 99
  Erik Otto Heiberg: Senglaciale søer,  s. 104
  Anders Fischer: Træstubbe på havets bund - eller Syndfloden i Storebælt, s. 119
  Richard Bromley: Flere runde flinteknolde, s. 124
  Steen Sjørring: Ringe af flint, s. 126

 • Forside

  Varv
  Årg. 1991 Nr. 3

  Indhold
  Lilian Skjernaa: Naturlige superellipsoider, s. 67
  Niels Westphal: De vestgrønlandske ketilider, s. 76
  Erik Schou Jensen og Eckart Håkansson: Europas største vulkanudbrud, s. 82
  Eckart Håkansson: “Stenæbler”, s. 92

 • Forside

  Varv
  Årg. 1991 Nr. 2

  Indhold
  Richard Wilson og Anne-Marie Jepsen: Plateaubasalter og søjlebasalter i Nordirland, s. 35
  Gunni Jørgensen: Geologen og lurmærket, s. 45
  Richard Bromley: Tre runde flinteknolde, s. 48
  Eckart Håkansson og Erik Schou Jensen: Santorini - en aktiv vulkan i Middelhavet, s. 53

 • Forside

  Varv
  Årg. 1991 Nr. 1

  Indhold
  Merete Bjerreskov: Graptoliter - fascinerende fortidsdyr, s. 3
  Niels Bonde og Erik Fjeldsø Christensen: Danekræ, s. 12
  Sten Lennart Jakobsen og Walter Kegel Christensen: Søpindsvin som danekræ, s. 15
  Mikael Pedersen: Feldspat, s. 19
  Asger Ken Pedersen, Erik Nygaard, Jørn Rønsbo, Christian Bender-Koch og Vagn Fabricius Buchwald: En glødende borekerne, s. 26
  Redaktionen: Danekræ?, s. 31
  Leif Carserud: Geologisk kort på frimærke, s. 31

 • Forside

  Varv
  Årg. 1990 Nr. 4

  Indhold
  Claus Heilmann-Clausen: Tertiaæret ved Albæk Hoved - et fedt profil, s. 99
  Sten Lennart Jakobsen: Nyt om danekræ, s. 119
  Michael Houmark-Nielsen: Flakkerhuk - en østgrønlandsk randmoræne, s. 123

 • Forside

  Varv
  Årg. 1990 Nr. 3

  Indhold
  Kent Grimm og Stig Asbjørn Schack Pedersen: Tungsand, s. 67
  Svend Funder og Anker Weidick: Verdensrummet og muslingerne, s. 82

 • Forside

  Varv
  Årg. 1990 Nr. 2

  Indhold
  Ulla Asgaard: Brachiopoder - hvor gik de hen?, s. 35
  Redaktionen: Sporfossiler, s. 43
  Stig A. Schack Pedersen: Landet omkring molerhavet, s. 47
  Eckart Håkansson og Walter Kegel Christensen: Samme lag - forskellig alder?, s. 59

 • Forside

  Varv
  Årg. 1990 Nr. 1

  Indhold
  Lotte Melchior Larsen: Basalter i Østgrønland, s. 3
  Rune B. Larsen: Guld, platin og palladium i Østgrønland, s. 15
  Karsten Secher: Dansk Polarcenter, s. 23
  Ulla Asgaard: Brachiopoder - en glorværdig fortid, s. 26
  Redaktionelt: Ny geologi, s. 31

 • Varv
  Årg. 1989 Nr. 4

  Indhold
  Eckart Håkansson og Lena Madsen: San Fransisco, 1838, 1966, 1989, ?, s. 107
  Lena Madsen: Danekræ, hvad er det?, s. 118
  Stig Schack Pedersen: Nyt geologisk kort over Danmark, s. 119
  Steen Sjørring: Kystklinten ved Lodbjerg, s. 123

 • Forside

  Varv
  Årg. 1989 Nr. 3

  Indhold
  Niels Erik Hamann: Bornholms Mesozoikum, s. 75 -104

 • Forside

  Varv
  Årg. 1989 Nr. 2

  Indhold
  Michael Houmark-Nielsen: Danmark i istiden, en tegneserie, s. 43

 • Forside

  Varv
  Årg. 1989 Nr. 1

  Indhold
  Asger Berthelsen: Bornholms grundfjeld, s. 3

 • Forside

  Varv
  Årg. 1988 Nr. 4

  Indhold
  Eckart Håkansson og Lena Madsen: Rhodos - hvad nogle bryozoer ku’ fortælle, s. 115
  Michael Houmark-Nielsen: Nyt om sidste istid, s. 126
  Søren Skibsted: Boganmeldelse, s. 142
  - Per Smed: Sten i det danske landskab, 180 sider. Geografforlaget

 • Forside

  Varv
  Årg. 1988 Nr. 3

  Indhold
  Arne Thorshøj, Gregers Dam, Lars Clemmensen og Lars Hamberg: Bornholms geologi II - Palæozoikum, s. 83

 • Forside

  Varv
  Årg. 1988 Nr. 2

  Indhold
  Bornholm geologi I
  Asger Berthelsen: Bornholms fjeld, s. 36
  Arne Thorshøj Nielsen: Palæozoikum, s. 44
  Niels Erik Hamann: Mesozoikum, s. 64

 • Forside

  Varv
  Årg. 1988 Nr. 1

  Indhold
  Henrik Stendal: Iberisk pyrit, s. 3
  Erik Maagaard Jakobsen: Strandforskydningskurver, s. 10
  Ole Bennike: Træer på Nordpolen, s. 13
  Valdemar Poulsen: Boganmeldelse, s. 18
  - Ole Berthelsen: Geologi i Aalborgområdet. Råstoffer - fundering - vandinvinding. Danmarks Geologiske Undersøgelse, 99 sider.
  Sven Maaløe: Granit, s. 19
  Niels Erik Hamann: Undersøiske rygge vest for Bornholm, s. 26

 • Forside

  Varv
  Årg. 1986 Nr. 4

  Indhold
  Robert Lilljequist: Løbende fødder i Managua, s. 115
  David Bridgwater: Gammelt grundfjeld i Kina: Et geologisk rejsebrev, s. 119
  Niels Bonde: Cementeret fugl, s. 136

 • Forside

  Varv
  Årg. 1986 Nr. 3

  Indhold
  Bjørn Hageskov: Øjegnejs, s. 83
  Stig A. Schack Pedersen: Rubjerg Knude, Rubjerg, Klint, Rubjerg Klit, s. 84
  Steen Sjørring: Boganmeldelse, s. 99
  - Frants Kristensen: Rav - fra harpiks til smykke. st & Søns Forlag, 120 sider.
  Redaktionen: Stenklubber, s. 100
  Jørn Bredal-Jørgensen: Skadesramt beton - geologisk set, s. 102
  Redaktionen: Dansk Geologisk Forening, Dansk Amatørgeologisk Union, s. 111

 • Forside

  Varv
  Årg. 1986 Nr. 2

  Indhold
  Nick Svendsen: En oliegeologs arbejdsfelt, s. 51
  J. D. Friederichsen & H.-J. Bengaard: Store rullesten, s. 58
  Jens Konnerup-Madsen: Jordens dybeste hul, s. 63
  Erik Maagaard Jacobsen: Råstofgeologi, s. 67
  Valdemar Poulsen: Boganmeldelse, s. 74
  - Niels Bonde, Jesper Hoffmeyer og Helge Stangerup (red): Naturens fortællere, 1: Fra Platon til Darwin, 384 sider, G.E.C. Gad
  Jens Konnerup-Madsen: Aleuterne - en vulkansk øbue, s. 76

 • Forside

  Varv
  Årg. 1986 Nr. 1

  Temahæfte: Nordgrønland
  Indhold
  Niels Henriksen: GGU’s ekspeditioner til Nordgrønland, s. 3
  Johan D. Friderichsen: Nordgrønlands geologiske opbygning, s. 11
  Agnete Steenfelt og Ulla Hjort Jakobsen: Malm i Nordgrønland, s. 18
  Flemming Getreuer Christiansen og Henrik Nøhr-Hansen: Olie i Nordgrønland?, s. 26
  John S. Peel og Niels H. Larsen: Palæontologi i Nordgrønland, s. 30
  Ole Bennike: Nordgrønlands kvartærgeologi, s. 36
  Niels Henriksen: Tapning af en isdænnet sø, s. 42

 • Forside

  Varv
  Årg. 1985 Nr. 4

  Indhold
  E.M. Friis og K. Raunsgaard Pedersen: I sumpen - før og nu, s. 99
  S. Schack Pedersen: En labradoriserende smykkesten fra Bornholm, s. 111
  Asger Berthelsen: Boganmeldse, s. 116
  - Arne Noe-Nygaard og Tage Andersen: Sten på mark og strand, 94 sider, Høst og Søn
  Paul M. Holm: Bornholmske bjergarters temperature gennem tiden - K & Ar i mineraler, s.117
  Redaktikonen: Læserservice, s. 126

  Tillæg: Varv register 1964-1984
  - Mere om brunkul
  - Absolut datering af kvartært sand og ler
  - Er nature i dit amt beskrevet?
  - Lichenometri

 • Forside

  Varv
  Årg. 1985 Nr. 3

  Indhold
  Jane Melchior og Birgit Müller: Gran Canaria, s. 67
  Stig Schack Pedersen: Forudsigelse af jordskælv, s. 85
  Jens Konnerup-Madsen: Hvad skal bjerarten hedde?, s. 94

 • Forside

  Varv
  Årg. 1985 Nr. 2

  Indhold
  Bjørn Hageskov: Hin Hånes harvespor, s. 35
  Niels H. Larsen: 550 millioner år gamle blågrønalger, s. 43
  Charlotte Clausen & Eva Carstensen Egeberg: Toskana - vin, varme og vulkaner, s. 50
  Gunver Krarup Pedersen: Flettede floder, s. 58

 • Forside

  Varv
  Årg. 1985 Nr. 1

  Poul Erik Nielsen og Esben Møller Nielsen: Hvad skjuler Kattegat?, s. 3
  Peter Appel: Wolfram - wolframeftersøgning i Vestgrønland, s. 8
  Nick Svendsen: Strandtur i Oman, s. 14
  J. Richard Wilson og Niels Nybo Jakobsen: Magmatiske sedimenter, s. 21
  Varvs læserservice, s. 28
  -  Geologi for enhver, 88 sider
  - Dansk Natur - Dansk Skole
  Søren Nielsen: Rønnegraven, s. 29

 • Forside

  Varv
  Årg. 1984 Nr. 4

  Indhold
  Stig Schack Pedersen: Islands tektonik, s. 99
  Johnny Fredericia: Island - istidernes ø, s. 116
  Mogens Hansen: Boganmeldelse, s. 122
  - Chr. W. Bauditz: Mineraler - en bestemmelseshåndbog. Forlaget Stenonius, 83 sider
  Steen Sjørring: Sæk og pudestrukturer, s. 123
  Læserservice, s. 127

 • Forside

  Varv
  Årg. 1984 Nr. 3

  Indhold
  John Frederiksen og Hans Martin Friis Møller: Geologi og industri - tegl, s. 67
  Gunni Jørgensen: Mount Lassen - smedens vulkan, s. 76
  Ella Hoch: Boganmeldse, s. 82
  - Tor Nørretranders: Kosmos eller kaos. Ni kapitler af verdens historie, 168 sider, Tiderne Skifter
  Arne Noe-Nygaard: En trappesten ved Randlev Kirke, s. 89
  Niels Crosley Munksgaard: Ilt-isotoper og graniter, s. 90

 • Forside

  Varv
  Årg. 1984 Nr. 2

  Indhold
  Claus Beyer: Landgang i Nordspanien, s. 35
  Niels Bonde: Boganmeldelse, s. 43-49
  - Dougal Dixon: Fremtidens dyreliv efter mennesket, 124 sider, Gad
  Redaktionen: Nyt om salt, s. 50
  Klaus Duphorn: Nyt om salt: Gorleben, s. 51
  Johannes Fabricius: Kvartskrystallens hemmelighed, s. 58

 • Forside

  Varv
  Årg. 1984 Nr. 1

  Indhold
  Asger Berthelsen: Da Europa gik midt over, s. 3
  Søren Bo Andersen og Erling Fulgsang Nielsen: Set med røntgenøjne, s. 9
  Poul Erik Nielsen og Torsten Christensen: Kortlægning af råstoffer på havbunden, s. 14
  Redaktionen: Boller op, boller ned, s. 21
  E. Snorrason: Stene for brød, s. 22
  Ole V. Petersen: Boganmeldelse, s. 27
  - Ole Johnsen: Mineraler, form og farve, 66 sider, Forlaget Rhodos
  Asger Berthelsen: Om konkretioner, s. 28
  Steen Sjørring: En senglacial komet?, s. 31-32

 • Forside

  Varv
  Årg. 1983 Nr. 4

  Indhold
  Ella Hoch og Stig Schack Pedersen: En gammel fugl, s. 99
  Svend Erik Bendix-Almgreen: Stensikre spor, s. 108
  Stig Schack Pedersen: Markasit og pyrit, s. 120
  Steen Sjørring: Løss, s. 125

 • Forside

  Varv
  Årg. 1983 Nr. 3

  Indhold
  Asger Berthelsen: Boudin - boudinage: Geologisk pølsesnak, s. 67
  Steen Sjørring: Flintkonglomeratet, s. 75
  Asger Berthelsen: 1000000 fyres af!, s. 86
  Varvs sommerkonkurrence, s. 92
  - Conrad Boyle: En farlig grænse!

 • Forside

  Varv
  Årg. 1983 Nr. 2

  Indhold
  Bjørn Buchardt: Nøddeknækkermanden, s. 35
  Stig A. Schack Pedersen: Geologi og industri, s. 40
  Svend Funder: Sibiriens permafrost - og Danmarks, s. 50
  Erik Fjeldsø Christensen, Else Kolstrup & Nanna Noe-Nygaard: Mere om en 15-ender, s. 64

 • Forside

  Varv
  Årg. 1983 Nr. 1

  Indhold
  Ivan Christensen og John Frederiksen: Et skred i Valby Bakke, s. 3
  Valdemar Poulsen: En heldig vinder, s. 8
  Carl Emil Andersen: Venus' overflade, s. 10
  Erik Fjeldsø Christensen, Else Kolstrup og Nanna Noe-Nygaard: En 9000-årig 15-ender, s. 17
  Redaktionen: Nyt om salt, s. 24
  Redaktionen: Varvs blå bog - Nils Viggo Ussing, s. 25
  Robert Lilljequist: Guld, s. 26

 • Forside

  Varv
  Årg. 1982 Nr. 4

  Indhold
  K. Raunsgaard Pedersen: Planter fra Rhynie, s. 99
  Stig A. Schack Pedersen: Pilespidsstrukturer, s. 108
  Erik Stenestad: Karst, s. 113
  Frans-Erik Wickman: Brunflo - verdens først fundne fossile stenmeteorit, s. 120

 • Forside

  Varv
  Årg. 1982 Nr. 3

  Indhold
  Niels Bonde: Kampen om ilden - en forhistorisk rekonstruktion, s. 67
  Kent Brooks: Geologi i Sydatlanten, s. 75
  Elisabeth Rudebeck og Bertil Ringbjerg: Geologi og industry - Skandinaviens ældste minedrift, s. 82
  Lilian Skjernaa: Mylonit - hvad er det?, s. 90
  Rettelse til VARV 1982, nr. 1: Dalarnes porfyrer af Sven Hjelmqvist, s. 96

 • Forside

  Varv
  Årg. 1982 Nr. 2

  Indhold
  Lars Nydahl: Grand Canyon, s. 35
  Redaktionen: Nyt om Kola-boringen, s.40
  Svend Brandbjerg: Om Runamo-runerne, s. 42
  Redaktionen: En ny videnskabelig sensation?, s. 45
  - Varvs sommerkonkurrence
  Henrik Stendal: Nye malmfund, s. 48
  Asger Berthelsen: Enkanter og trekanter, s. 55
  Nanna Noe-Nygaard: Mellemistidsdanskere, s. 60

 • Forside

  Varv
  Årg. 1982 Nr. 1

  Indhold
  Oleg Borisov: Tunguska-mysteriet, s. 3
  Sven Hjelmqvist: Dalarnes porfyrer, s. 8
  Asger Berthelsen: Tektonik i køkkenet, s. 14
  Kirsten Hansen: Fissionsspor fra Østgrønland, s. 18
  Adam Garde: Kobber i Zambia, s. 23
  Runo Löfvendahl: Sekundære uranmineraler, s. 28

51-100 af 101