Tidsskrift for danskdidaktisk forskning #1 – Call for Papers: Åbent call for papers

Tidsskrift for danskdidaktisk forskning (TfD) er et nyt open access-tidsskrift, der publicerer videnskabelige, fagfællevurderede artikler om danskdidaktisk forskning og øvrig forskning i skolens førstesprogsfag i Norden. I en separat sektion publiceres desuden ph.d.-præsentationer, ”en klassiker genlæst”, ”fagdebatik”, forskningsessays og anmeldelser af aktuelle bøger.

Formålet med tidsskriftet er at tilvejebringe et forum for fagdidaktisk forskning og udvikling af danskfaget i grundskolen og andre uddannelseskontekster. Det kan være artikler, der undersøger danskfagets didaktik, og det kan være artikler, som undersøger og diskuterer emner med relevans for danskdidaktik – samt artikler fra øvrige nordisksprogede L1-fag. Såvel teoretiske som empiriske forskningsartikler er velkomne.

Artikler i tidsskriftet publiceres løbende og samles i årgangspublikationer. Artikler til tidsskriftet kan skrives på dansk, nynorsk, bokmål eller svensk, og det tilstræbes i det hele taget at have en bred nordisk spredning hos både skribenter og fagfællebedømmere.

Med tidsskriftet ønsker vi en åben diskussion af danskdidaktik og danskdidaktisk forskning, og med dette åbne call inviterer vi bredt til at bidrage med studier og perspektiver, der på videnskabeligt grundlag indkredser, identificerer og undersøger danskfagets didaktik.

Publicering af artikler i tidsskriftet er gratis, men det påhviler forfatteren at levere et færdigt, dvs. korrekturlæst og gennemredigeret, manuskript udformet efter retningslinjerne i tidsskriftets style sheet.

Send et publikationsforslag på max 350 ord. Så behandler vi det i redaktionen og
vender tilbage indenfor ca. 14 dage.

Redaktionen i Tidsskrift for danskdidaktisk forskning består af Kristine Kabel,
Dorthe Carlsen, Solveig Troelsen, Helle Rørbech og Martin Blok Johansen.
Spørgsmål, publikationsforslag etc. kan rettes til ansvarshavende redaktører:
Helle Rørbech (hero@edu.au.dk) og Martin Blok Johansen (blok@via.dk).