Om tidsskriftet

Tidsskrift for danskdidaktisk forskning (TfD) er et open access-tidsskrift, der publicerer videnskabelige, fagfællevurderede artikler om danskdidaktisk forskning og øvrig forskning i skolens førstesprogsfag i Norden. I en separat sektion publiceres desuden ph.d.-præsentationer, ”en klassiker genlæst”, ”fagdebatik”, forskningsessays og anmeldelser af aktuelle bøger.

Formålet med tidsskriftet er at tilvejebringe et forum for fagdidaktisk forskning og udvikling af danskfaget i grundskolen og andre uddannelseskontekster. Det kan være artikler, der undersøger danskfagets didaktik, og det kan være artikler, som undersøger og diskuterer emner med relevans for danskdidaktik – samt artikler fra øvrige nordisksprogede L1-fag. Såvel teoretiske som empiriske forskningsartikler er velkomne.

Artikler i tidsskriftet publiceres løbende og samles i årgangspublikationer. Artikler til tidsskriftet kan skrives på dansk, nynorsk, bokmål eller svensk, og det tilstræbes i det hele taget at have en bred nordisk spredning hos både skribenter og fagfællebedømmere.

Med tidsskriftet ønsker vi en åben diskussion af danskdidaktik og danskdidaktisk forskning, og med dette åbne call inviterer vi bredt til at bidrage med studier og perspektiver, der på videnskabeligt grundlag indkredser, identificerer og undersøger danskfagets didaktik.

Det påhviler forfatteren at levere et færdigt, dvs. korrekturlæst og gennemredigeret, manuskript udformet efter retningslinjerne i tidsskriftets style sheet.

Forfatterne bevarer deres ophavsret, men giver tidsskriftet ret til første publicering. Forfatterne kan frit uploade en version af den peer-reviewede artikel andetsteds (parallelpublicering; eller fx oversættelse til internationale tidsskrifter), men med angivelse af, at den har været offentliggjort i Tidsskrift for danskdidaktisk forskning først (jf. Creative Commons Attribution-NoDerivatives-licens (cc-by-nd 4.0). Tidsskrift for danskdidaktisk forskning findes udelukkende i en digital udgave. Denne digitale udgave er open-access, hvor alle har mulighed for at læse, downloade, kopiere, distribuere, udskrive og linke til teksten (jf. BOAI-definitionen).

Alle artikler i Tidsskrift for danskdidaktisk forskning er fagfællebedømte. Uopfordrede artikler sendes anonymiseret til to uafhængige, fagkyndige forskere efter princippet om double blind peer review. Disse reviews fungerer som rettesnor for redaktionen, der tager den endelig afgørelse om, hvorvidt artiklen skal antages og i givet fald, hvilken grad af bearbejdning der kræves.

Tidsskrift for danskdidaktisk forskning tilbyder øjeblikkelig Open Access til tidsskriftets indhold på baggrund af princippet om, at gratis offentlig adgang til forskning understøtter en større global udveksling af viden.

Tidsskrift for danskdidaktisk forskning tager ikke gebyr for at bedømme og udgive artikler (jf. APC).