Indsendelser

Du skal Login eller Registrér for at kunne foretage en indsendelse.

Tjekliste til forberedelse af indsendelse

Som en del af indsendelsesprocessen skal forfattere afkrydse, at deres indsendelse overholder alle følgende elementer, og manuskripter kan returneres til forfattere, der ikke overholder disse retningslinjer.
  • Indsendelsen er ikke tidligere blevet publiceret, og det er heller ikke sendt til et andet tidsskrift med henblik på at komme i betragtning til at blive publiceret (eller der er angivet en forklaring under kommentarfeltet 'Kommentarer til redaktøren').
  • Indsendelsesfilen er i et OpenOffice, Microsoft Word- eller RTF-dokumentfilformat.
  • Der er angivet URL-adresser til referencerne, hvor de er tilgængelige.
  • Teksten er skrevet med enkelt linjeafstand, benytter en 12-punktsskrifttype og anvender kursiv i stedet for understregning (med undtagelse af URL-adresser), og alle illustrationer, figurer og tabeller er placeret i teksten på passende steder i stedet for til sidst.
  • Teksten opfylder de stilistiske og bibliografiske krav, der er beskrevet under Retningslinjer for forfattere , som findes under Om tidsskriftet.

Retningslinjer for forfattere

Artikler i tidsskriftet publiceres løbende og samles i årgangspublikationer.

Tidsskriftet er ikke tematisk organiseret, men temanumre kan foreslås af redaktionen eller til redaktionen, hvis et særligt felt ønskes belyst. Forslag om temanumre skal indeholde en kort begrundelse samt en beskrivelse af forfatterkreds, forslag til tidsplan og gæsteredaktør(er). Artikler som indgår i et temanummer publiceres samlet på en angivet dato.

Artikler til tidsskriftet kan skrives på dansk, nynorsk, bokmål eller svensk, og det tilstræbes i det hele taget at have en bred nordisk spredning såvel i redaktionen som hos skribenter og fagfællebedømmere.

Publicering af artikler i tidsskriftet er gratis (jf. APC - Article Processing Costs), men det påhviler forfatteren at levere et færdigt, dvs. korrekturlæst og gennemredigeret manuskript, udformet efter retningslinjerne i tidsskriftets style sheet.

Send gerne publikationsforslag på max 350 ord til redaktion (blok@via.dk eller hero@dpu.dk). Så behandler vi det i redaktionen og vender tilbage inden for ca. 14 dage.

Artikler

Forud fastsat sektionspolitik

Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

De navne og adresser, der angives på dette tidsskrifts websted, vil udelukkende blive anvendt til tidsskriftets angivne formål og vil ikke blive gjort tilgængelige til andre formål eller for andre parter.