Kampagne, komposition, konsolidering: En analyse af den kognitive udvikling i Silk Cut

  • Christian Andersen
  • Bent Sørensen Independent Scholar
Keywords: Silk Cut, vane, komposition, forståelse, effekt

Abstract

 

I det følgende skal der sættes fokus på ’Silk Cut’ kampagnen, som udfoldede sig fra 1983–1997. Ærindet er, for det første, at vise, hvordan kampagnens opbygning af forståelse hviler på et samspil mellem (erindrings)skemaer, som skaber kontinuitet i og imellem kampagnens ellers adskilte udtryk. For det andet, at vise, hvordan disse skemaer og den ledsagende kontinuitet i forståelsen med kampagnen er bundet op på en særlig ’æstetisk’ struktur – nemlig rebusstrukturen. For det tredje, at vise, hvordan denne struktur har karakter af gåde, og igangsætter en proces med problemløsnings karakter, som på sin side vil påvirke kontinuiteten i kampagnens opbygning af forståelse. Endelig, for det fjerde, er ærindet at spørge til kampagnens opbygning af forståelse fra et eksplicit semiotisk perspektiv for på den baggrund at vise, hvordan kampagnens effekt kan skyldes, at dens opbygning mimer nogle formelle strukturer i forståelsen.

How to Cite
Andersen, C., & Sørensen, B. (1). Kampagne, komposition, konsolidering: En analyse af den kognitive udvikling i Silk Cut. Signs - International Journal of Semiotics, 4. Retrieved from https://tidsskrift.dk/signs/article/view/97885
Section
Scandinavian Section