Professionsutveckling för digitaliserad ämnesundervisning – reflektioner kring en videobaserad forskningsdesign

Forfattere

  • Anna Slotte
  • Marie Nilsberth
  • Christina Olin-Scheller

DOI:

https://doi.org/10.7146/sammenlignendefagdidaktik.vi6.127573

Nøgleord:

Forskar-lärarsamarbete, digitalisering, kommunikativa rum för lärande, klassrumsforskning, videostudier

Resumé

Syftet med artikeln är att diskutera en forskningsdesign, där ämneslärare i samarbete med forskare deltar i analysarbetet av videoinspelningar från det egna klassrummet, med fokus på användning av digitala resurser i undervisningen. Samtalen utgår från videoinspelningar i flera olika ämnen.

Referencer

Se referenceliste i artiklen

Downloads

Publiceret

2021-06-23

Citation/Eksport

Slotte, A. ., Nilsberth, M., & Olin-Scheller, C. (2021). Professionsutveckling för digitaliserad ämnesundervisning – reflektioner kring en videobaserad forskningsdesign. Sammenlignende Fagdidaktik, (6), 7–28. https://doi.org/10.7146/sammenlignendefagdidaktik.vi6.127573