Samtidsreligion i gymnasiet - erfaringer fra feltarbejde

Forfattere

  • Signe Elise Bro Lektor, Viborg Gymnasium og Formand for Religionslærerforeningen for Gymnasiet og HF

Nøgleord:

feltarbejde, gymnasieskolen, religion B

Resumé

Med gymnasiereformen i 2005 blev religionsfaget kraftigt udvidet ved ikke ’bare’ at forblive et etårigt, obligatorisk fag, men ved også at give eleverne muligheden for at opgradere fra C- til B-niveau, og dermed have religion i to år og væsentligt flere timer. Som vores daværende fagkonsulent ved ministeriet, Jakob Schow-Madsen, pointerede flere gange, så skulle religion B ikke bare være ”mere af det samme”; der var mange flere timer andet år, og de skulle bl.a. bruges på teori, metode og feltarbejde. I læreplanen står der bl.a. direkte, at ”der skal indgå udadrettede aktiviteter som ekskursion og feltarbejde i undervisningen” og lidt mere vidtløftigt: ”[faget] bidrager til at udvikle elevernes studiekompetence ved faglig fordybelse og selvstændig anvendelse af religionsfaglig teori og metode”. Denne artikel ser på erfaringer med at bruge feltarbejde i undervisningen i gymnasieskolen.

Forfatterbiografi

Signe Elise Bro, Lektor, Viborg Gymnasium og Formand for Religionslærerforeningen for Gymnasiet og HF

Lektor, Viborg Gymnasium

Downloads

Publiceret

2016-06-02

Citation/Eksport

Bro, S. E. (2016). Samtidsreligion i gymnasiet - erfaringer fra feltarbejde. Religion I Danmark, 5(1), 143–147. Hentet fra https://tidsskrift.dk/rid/article/view/23617

Nummer

Sektion

Artikler