Frie menigheder - danske valg- og frimenigheder

  • Marie Thomsen Ph.d-stipendiat, Teologi, Aarhus Universitet
Nøgleord: frimenigheder, valgmenigheder,

Resumé

Der hersker ofte forvirring om forskellene på de kategorier af kristne kirker og menigheder, som enten ligger helt uden for Folkekirken, eller som ligger inden for Folkekirken, men har særlige forhold her. Denne artikel vil klargøre hvad der ligger i de tre kategorier: valgmenigheder, frimenigheder og frikirker. Derudover vil den give et indblik i en undersøgelse af valgmenigheder og frimenigheder fra 2009 med vægt på forskelle og ligheder mellem de ”gamle” og de ”nye” menigheder.

Forfatterbiografi

Marie Thomsen, Ph.d-stipendiat, Teologi, Aarhus Universitet
Ph.d.-stipendiat, Teologi, Aarhus Universitet
Publiceret
2010-04-01
Citation/Eksport
Thomsen, M. (2010). Frie menigheder - danske valg- og frimenigheder. Religion I Danmark, 2(1), 127-131. Hentet fra https://tidsskrift.dk/rid/article/view/23550
Sektion
Artikler