Danske trossamfund på internettet

  • Peter Fischer-Nielsen Ph.d.-studerende, Aarhus Universitet
Nøgleord: religion på nettet, religion og nye medier

Resumé

Denne artikel omhandler tre formål, som de officielle trossamfunds hjemmesider i dag tjener i forskellig grad: de informerer, inviterer og involverer. Hvor information og invitation handler om at præsentere og gøre hjemmesidens besøgende interesserede i at tage del i offline forsamlinger, aktiviteter og begivenheder, handler den involverende brug om at give hjemmesidens besøgende mulighed for at tage del i aktiviteter online. De første to formål ligner det, som den canadiske religionssociolog Christoper Helland har betegnet religion online, en ovenfra og ned religiøs kommunikation, hvor et trossamfund overfører sine budskaber til internettet uden at ændre indholdet og formen væsentligt.  Man kommunikerer, som man ville gøre det i et kirkeblad eller fra prædikestolen. Sidstnævnte formål, involvering, ligner Hellands anden betegnelse online religion, hvor religion i højere grad opstår nedenfra som resultat af interaktion mellem brugere på internettet (Helland 2000). Med en anden terminologi kan man også beskrive det som en forskel mellem web 1.0, der beskriver envejskommunikation fra afsender til bruger, og web 2.0, der i højere grad handler om en brugerinddragende kommunikation. Denne skelnen tilfører også en historisk dimension til problemstillingen, idet web 2.0 kan ses som en nyere udvikling inden for brugen af internettet. I artiklen vises, at alle tre formål, information, invitation og involvering, er at genfinde på trossamfundenes hjemmesider, men at det især er de første to, der er fremtrædende.

Forfatterbiografi

Peter Fischer-Nielsen, Ph.d.-studerende, Aarhus Universitet
Ph.d.-studerende, cand. mag i religionssociologi
Publiceret
2009-04-01
Citation/Eksport
Fischer-Nielsen, P. (2009). Danske trossamfund på internettet. Religion I Danmark, 1(1), 33-37. Hentet fra https://tidsskrift.dk/rid/article/view/23528
Sektion
Artikler