documenta i dansk dokumentation. En analyse af receptionen af documenta i dansk kunstkritik, 1955-1972

Forfattere

  • Kristian Handberg

DOI:

https://doi.org/10.7146/periskop.v2019i21.121796

Resumé

I et historisk perspektiv giver de mange anmeldelser, reportager og debatindlæg,

som documenta  har afstedkommet, anledning til at følge mødet med den

internationale samtidskunst og kunstkritikkens egen udvikling, hvilket netop

er formålet med denne artikel. Det, der kunstkritisk er skrevet om documenta udstillingen

i dansk kontekst, udgør et ret konkret og let afgrænseligt materiale

ikke bare til at undersøge documenta , men til at følge hele den kunstverden, som

formede sig i efterkrigstiden, og dens redefinering af center og periferi, måder at

udstille kunst på og tænke det samtidige. Jeg vil lægge hovedvægten på receptionen

af de tidlige udgaver, da udviklingen her er mest markant.

Til trods for et stort fokus på documenta  i den internationale kunsthistorie

og 1960’erne, som en tid præget af nybrud og udvekslinger i dansk kunst, har

den historiske reception af documenta  og andre internationale udstillinger i en

dansk sammenhæng været underbelyst. Alligevel er udstillingen så central for

periodens kunst og udstillingen af den, at dens danske receptionshistorie er et

noget nær nødvendigt perspektiv at have med i en forståelse af den tid, som på

mange måder har formet vore dages kunstverden og idéen om udstillingen som

samtidsbillede.

Downloads

Publiceret

2019-05-22

Citation/Eksport

Handberg, K. (2019). documenta i dansk dokumentation. En analyse af receptionen af documenta i dansk kunstkritik, 1955-1972. Periskop – Forum for Kunsthistorisk Debat, 2019(21), 52–69. https://doi.org/10.7146/periskop.v2019i21.121796

Nummer

Sektion

Artikler (fagfællebedømt)