Tilbagetrækning eller konfrontation? Kunstens kritiske potentiale i dag

  • Sarah Fredholm

Resumé

Den sociale vending i kunsten, som særligt har været fremtrædende siden 1990’erne, rejser spørgsmål om samtidskunstens kritiske eller politiske potentiale. Med den socialt engagerede kunst udfordres kunstens autonomi, forholdet mellem værk og omverden bliver mere komplekst, og forestillingen om klart optrukne grænser mellem kunstens og virkelighedens domæner opløses. Samtidig indebærer den socialt engagerede kunst ofte en idé om, at den virkelighed, der eksisterer hinsides kunsten, kan påvirkes eller forandres. Heri ligger en kritik af det, der ønskes forandret. Kunsten vedrører således ikke længere kun beskuerens perception; den forholder sig også direkte til omverdenen og kan fungere som agent for en forandring af den. 

Men hvornår og hvordan er samtidskunsten kritisk? Hvilke muligheder har kunsten for at være kritisk, når den agerer på afstand af virkeligheden, dvs. som autonom kunstform? Og omvendt, hvordan kan kunst være kritisk over for omverdenen via en direkte indgriben i den? 

Publiceret
2018-04-04
Citation/Eksport
Fredholm, S. (2018). Tilbagetrækning eller konfrontation? Kunstens kritiske potentiale i dag. Periskop – Forum for Kunsthistorisk Debat, 15(17), 168-186. Hentet fra https://tidsskrift.dk/periskop/article/view/102350