Delinger og Magt - En diskussion af det sociales status i kunsthistorien

  • Signe Meisner Christensen

Resumé

Det sociale er et omdiskuteret begreb i kunstfeltet for øjeblikket. Det gælder i både kunstpraksisser og kuratering, hvor idéer om det sociale er underliggende, når man taler om modeller for kollektiv handling i aktuelle diskussioner om commons, kollektivt intellekt, såvel som idéer om deltagelse og kollektiv vidensproduktion.

I disse diskurser italesættes det sociale som et potentiale til demokratisering, mobilisering af kollektive erfaringsrum, selvbestemmelse og kritik af magtforhold. At insistere på det sociale som et udgangspunkt for kunstproduktion i dag fremstår ofte som en grundlagsproblematik og et udtryk for en kunstposition, der vedkender sig, at gensidig social afhængighed er såvel et grundvilkår som et kritisk udgangspunkt for kunstnerisk handling

Publiceret
2018-04-04
Citation/Eksport
Meisner Christensen, S. (2018). Delinger og Magt - En diskussion af det sociales status i kunsthistorien. Periskop – Forum for Kunsthistorisk Debat, 15(17), 148-167. Hentet fra https://tidsskrift.dk/periskop/article/view/102348