Historie

Baggrund: Nordic Archaeological Abstracts (NAA) er en engelsksproget abstraktpublikation, som dækker nordisk arkæologi og dermed beslægtede emner.

Den udkom med et årligt bind i årene 1975-2003, som præsenterede foregående års litteratur i form af korte abstrakter. Der er i alt udkommet 26 bind, dækkende litteraturen fra 1974-2000 med ca. 25.000 resumerede bøger og artikler. Hvert bind er forsynet med forfatter-, sted- og emneregister. NAA blev udgivet på engelsk for at den aktuelle nordiske litteratur kunne nå ud til det internationale arkæologiske miljø.

Initiativet til NAA kom fra en gruppe af unge nordiske arkæologer med museumsinspektør ved Viborg Stiftsmuseum, Mette Iversen, i spidsen. Baggrunden var et ønske om at forny og forbedre den arkæologiske forskning ved et overregionalt samarbejde omkring informationsudveksling.

Organisation: Det enkelte nordiske lands årlige tilvækst af arkæologisk litteratur blev indsamlet af en lokal redaktion, der efter en første redigering af materialet, videresendte det til centralredaktionen, som stod for den afsluttende redaktion, og som sørgede for trykning og distribution af årbogen.

Det var oprindelig tanken, at værtskabet for centralredaktionen skulle gå på skift mellem Danmark, Norge og Sverige i 5-års perioder, men på grund af problemer med at indpasse centralredaktionen i de forskellige organisatoriske strukturer blev der i 1998 oprettet en permanent centralredaktion i Danmark med en fast halvtidsansat centralredaktør.

Produktion: NAA 1974-1984 blev produceret manuelt. Derefter benyttedes forskellige EDB-programmer. Til årgangene 1985-1988 anvendtes en teksteditor kombineret med specialudviklede sorteringsprogrammer. Fra årgang 1989 gik man over til en database-baseret produktion med et til NAA specielt designet system, og i 2002 muliggjorde en bevilling fra Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek (DEF) en digitalisering af NAA 1974-1988. Alle årgange kunne derefter tilgås via internettet på web-sitet naa.dk.

Økonomi: Det økonomiske grundlag for udgivelsen var gennem alle årene abonnementsindtægter og en årgangsrelateret bevilling fra NOP-HS (Nordic Board for Periodicals in the Humanities and Social Sciences).

Hertil kom en indirekte støtte fra centrale arkæologiske institutioner, idet lokalredaktørerne i et vist omfang kunne udføre NAA-arbejdet som en del af deres institutionelle ansættelse. Der var nemlig i de arkæologiske miljøer en forståelse for arbejdets betydning for faget som helhed. Men med tiden bevirkede ændrede prioriteringer, at selv de større institutioner var nødsaget til at skære alt væk, der ikke direkte havde sit udspring i lov- eller fundatsbestemte aktiviteter. Og dermed bortfaldt en væsentlig del af NAA’s økonomiske fundament.

Ophør: Sammenfaldende dermed meddelte NOP-HS i 2002, at man ikke fortsat ønskede at støtte NAA økonomisk, med den begrundelse, at NAA ikke publicerede nye forskningsresultater, men udgjorde en slags infrastruktur for humanistisk forskning.

Dermed var der ikke længere noget økonomisk grundlag for forsat udgivelse. På et redaktionsmøde på Ålandsøerne i 2003 besluttede redaktionen derfor at nedlægge NAA og at lade den elektroniske udgave af tidsskriftet overgå til Det Kgl. Bibliotek i Danmark. Det skete dog først i 2021, hvor NAA blev gjort tilgængelig på tidsskrift.dk.

November 2021

Birgit M. Rasmussen, NAA-centralredaktør