Kontaktperson for abonnementer E-mail: mona@ind.ku.dk For nærmere om abonnement på MONA gå til http://www.ind.ku.dk/mona/abonnement
Spring til hovednavigations-menu Spring til hovedindhold Spring til bundtekst

Artikler

Nr. 1 (2007)

Når kulturen ekskluderer - piger i fysikfaget

  • Anne Bjerregaard Sinding
Fremsendt
januar 11, 2017
Publiceret
2017-01-11

Resumé

Med udgangspunkt i et kvalitativt forskningsprojekt i 8.- og 9.-klasser peges der i artiklen på mulige
sammenhænge mellem danske pigers manglende interesse og motivation for fysikfaget og tilstedeværelsen af kulturelle opfattelser som ekskluderer piger fra fysik. Tillige argumenteres der for at
anvendelsessigtet med det faglige indhold i fysikundervisningen kan have vital betydning for pigernes
motivation. Sluttelig peges der på implikationer for fysikundervisningen hvis man vil imødegå de
kulturelle opfattelser og udvikle pigerne i fysikfaget, såvel som der peges på relevansen af yderligere
undersøgelser af problemfeltet.