Kontaktperson for abonnementer E-mail: mona@ind.ku.dk For nærmere om abonnement på MONA gå til http://www.ind.ku.dk/mona/abonnement
Spring til hovednavigations-menu Spring til hovedindhold Spring til bundtekst

Artikler

Nr. 1 (2007)

GIS i gymnasiet - etablering af en fagdidaktisk model for anvendelse i naturgeografi

  • Mikkel Wendelboe Toft
Fremsendt
januar 11, 2017
Publiceret
2017-01-11

Resumé

Artiklen omhandler fagdidaktiske aspekter vedrørende anvendelse af geografiske informationssystemer
(GIS) i gymnasiefaget naturgeografi. I artiklen opbygges en didaktisk model for GIS i gymnasieundervisningen. Modellen har sin didaktiske forankring i praksisfeltet. GIS gennemgås kort som begreb, og der opbygges en definition, som er relevant for gymnasieskolen. Gennem en analyse af de officielle bekendtgørelser for faget udstikkes rammerne for anvendelse af GIS i undervisningen. Artiklen afslutter med opbygningen af en didaktisk model som er niveaudelt og passer til fagets rammer. Modellen
baserer sig empirisk på erfaringer og erkendelse fra observationer, en spørgeskemaundersøgelse samt
gennemførelse af undervisningsforløb. Der arbejdes løbende på at videreudvikle modellen til anvendelse
i folkeskolen.