Kontaktperson for abonnementer E-mail: mona@ind.ku.dk For nærmere om abonnement på MONA gå til http://www.ind.ku.dk/mona/abonnement
Spring til hovednavigations-menu Spring til hovedindhold Spring til bundtekst

Temabidrag

Nr. 4 (2023)

Den Grønne Rygrad – Klima- og bæredygtighedsundervisning i grundskolen

  • Ditte von Staffeldt
Fremsendt
november 17, 2023
Publiceret
2023-12-06
Versioner

Resumé

Introduktion
Det er efterhånden bredt anerkendt at uddannelse skal bidrage til en bæredygtig samfundsudvikling ved at understøtte de lærendes grønne dannelse. Elever og studerende skal tilegne sig viden om klima og bæredygtighed og erfaringer med konkret handling gennem motiverende, praksisnær og løsningsorienteret tværfaglig undervisning. Denne erkendelse har sat sit præg på den danske undervisningsverden og skabt et momentum der har skubbet gang i initiativer for styrket klima- og bæredygtighedsundervisning mange steder i uddannelsessystemet. Klima- og bæredygtighedsundervisning kan være en kompleks størrelse, og det er derfor vigtigt at de mange erfaringer fra projekter, initiativer og praksis samles op og deles, så alle elever i Danmark får mulighed for at tilegne sig viden og kompetencer inden for området.
Gennem mange år som praksisaktører har CONCITOs Klimaambassade og skolehaveforeningen Haver til Maver tilbudt undervisningsforløb, -materialer, samarbejde og sparring i forbindelse med klima- og bæredygtighedsundervisning i hele landet. Vi har gentagne gange observeret at undervisningspraksis og -projekter vedrørende bæredygtighed udfolder sig isoleret i enkelte klasselokaler, på enkelte skoler eller hos en enkelt ildsjæl i en kommunal forvaltning. I partnerskabsprojektet Den Grønne Rygrad skabes rammer for struktur og sammenhæng i grundskolens klima-/bæredygtighedsundervisning i STEM-fagene gennem en konkret metodisk tilgang. Vi samarbejder med kommuner om forankring af konkrete, kommunespecifikke indsatser der er udvalgt på baggrund af grundige kortlægninger. Formålet er at understøtte at alle grundskoleelever modtager sammenhængende, motiverende og praksisnær klima- og bæredygtighedsundervisning.
Med dette bidrag vil vi give indblik i Den Grønne Rygrads metode og dele de erfaringer vi har gjort os gennem godt fire års arbejde med et bredt udsnit af danske kommuner. Resultaterne er ikke baseret på forskning, men på erfaringer fra projektudvikling, kortlægninger og kontinuerlige aktiviteter og møder med praksis på kommunalt niveau og lærer- og elevniveau. Vi ser et stort potentiale i at dele vores betragtninger som et konkret indspark til robust integrering af grøn dannelse i den danske grundskole.
Indledningsvis beskriver vi kort projektets formål, tilgang og metode, hvorefter vi vil fremhæve vores overordnede fund fra gennemgribende kortlægninger i samarbejdskommunerne for til sidst, gennem en beskrivelse af indsatsområder i kommunerne, at pege på konkrete veje til struktureret udbredelse og forankring af sammenhængende klima- og bæredygtighedsundervisning i grundskolen.