Musikterapi i psykiatrien – Klinisk praksis, forskning og formidling

Forfattere

  • Lars Ole Bonde Aalborg Universitetscenter
  • Niels Hannibal Aalborg Universitetscenter
  • Inge Nygaard Pedersen Aalborg Universitetscenter

Resumé

Fra og med 2012 er Musikterapi i psykiatrien med støtte fra FKK forvandlet fra et trykt årsskrift med lang produktionshorisont til et open access tidsskrift med langt kortere ekspeditionstid. Lanceringen af tidsskriftet og dets nye hjemmeside markeres med denne artikel, hvori der gøres status over den situation, musikterapien i den danske psykiatri befinder sig i netop nu. Der gøres rede for antallet af musikterapeuter ansat i psykiatriens forskellige sektorer og institutioner, klientpopulationer der behandles eller serviceres, og det diskuteres hvilke styrker og svagheder der præger musikterapien i psykiatrien netop nu. Desuden belyses musikterapeuternes teoretiske orientering, konkrete behandlingsformer, henvisningskriterier og diagnostiske forhold. Endelig gøres der status over igangværende dokumentations- og forskningsprojekter samt publikationer fra de seneste 5 år. 
Undersøgelsen er baseret på tre delundersøgelser foretaget blandt medlemmer af netværket MIP i 2008, 2009 og 2011.

Downloads

Publiceret

2012-02-22

Citation/Eksport

Bonde, L. O., Hannibal, N., & Pedersen, I. N. (2012). Musikterapi i psykiatrien – Klinisk praksis, forskning og formidling. Musikterapi I Psykiatrien, 7(1). Hentet fra https://tidsskrift.dk/mip/article/view/6059