Dansk slavehandel – en underskudsforretning

Forfattere

  • Kåre Lauring

Resumé

I 1765 fik den københavnske handelsmand Henning Frederik Bargum med kompagniet: “Det kongelige octrojerede danske guneiske Handelsocietet” oktroj på den danske slavehandel for 30 år. Kompagniet overtog driften af de danske handelsstationer på Guineakysten, skibe blev indkøbt og projektet kom i gang, men det kom ikke helt til at gå som planlagt. Efter ti år med store tab, lukkede kompagniet, men hvad var det, der gik galt, og hvorfor kunne Guineisk Kompagni, som det kom til at hedde, ikke få slavehandelen til at give et overskud? For at besvare det spørgsmål, har forfatteren, der er museumsinspektør på Handels- og Søfartsmuseet, her lavet en forsøgsvis gennemgang af kompagniets økonomi gennem årene 1765-77. Undersøgelsen beskæftiger sig med skibene, deres udrustning, indkøb af handelsvarer samt køb og salg af slaver, medens kompagniets sukkerhandel, ikke er inddraget i undersøgelsen. Det skal også understreges, at da det kun er dele af kompagniets arkiv, der er bevaret, er undersøgelsen og de efterfølgende konklusioner selvfølgelig forbundet med en del usikkerhed. Ligesom yderligere gennemgang af de bevarede dele af arkivet vil kunne bringe nye oplysninger og regnskabstal for dagen, der vil kunne præcisere de økonomiske problemer yderligere.

Downloads

Publiceret

2017-08-16

Citation/Eksport

Lauring, K. (2017). Dansk slavehandel – en underskudsforretning. M/S Museet for Søfarts årbog, 69, 101–138. Hentet fra https://tidsskrift.dk/mfs_aarbog/article/view/96601

Nummer

Sektion

Artikler