https://tidsskrift.dk/mfs_aarbog/issue/feed M/S Museet for Søfarts årbog 2017-08-16T14:01:00+02:00 Morten Tinning mt@mfs.dk Open Journal Systems https://tidsskrift.dk/mfs_aarbog/article/view/96610 Indholdsfortegnelse og forord 2017-08-16T14:01:00+02:00 Jørgen Selmer info@mfs.dk * 2017-08-16T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2017 M/S Museet for Søfarts årbog https://tidsskrift.dk/mfs_aarbog/article/view/96611 Da skuderne fór 2017-08-16T14:01:00+02:00 Ole Mortensøn info@mfs.dk ole Mortensøn, der er tidligere museumsinspektør på Langelands Museum, har et stort søfartshistorisk forfatterskab bag sig. i et af hovedværkerne, Renæssancens fartøjer fra 1995, definerer han periodens skibstyper, og i denne artikel uddyber han skudernes historie. 2017-08-16T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2017 M/S Museet for Søfarts årbog https://tidsskrift.dk/mfs_aarbog/article/view/96612 “En broget skare” danske krigssejlere i Newcastle upon Tyne 2017-08-16T14:01:00+02:00 Christian Peter Baird info@mfs.dk I Årbog 2011 fortalte Peter baird, M.a. (oxon), historien om sin far, frithiof Helge Christiansen, som var officer i udeflåden – de danske skibe og sømænd, der sejlede for de allierede mellem 1940 og 1945. f.H. Christiansen døde sammen med alle andre ombordværende på Peter MÆrSk, der blev ramt af en tysk torpedo og sank i nordatlanten 7. december 1942. 2017-08-16T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2017 M/S Museet for Søfarts årbog https://tidsskrift.dk/mfs_aarbog/article/view/96613 En tidsrejse til troperne i kølvandet på Poul de Løwenørn og de første danske kronometre 2017-08-16T14:01:00+02:00 Thorbjørn Thaarup info@mfs.dk I sommeren 2013 åbner M/S Museet for Søfart. et af det nye museums vigtige temaer er navigation. Søofficeren Poul de Løwenørn, der er bedst kendt for oprettelsen af det kongelige Søkortarkiv, men som også bestred mange andre hverv, bliver en af hovedpersonerne i dette tema. i denne artikel følger vi ham, da han som ung mand afprøver og bedømmer de første danske kronometre. 2017-08-16T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2017 M/S Museet for Søfarts årbog https://tidsskrift.dk/mfs_aarbog/article/view/96614 En undervisningsafdeling bliver til 2017-08-16T14:01:00+02:00 Trine Halle info@mfs.dk Trine Halle, cand. mag i historie og museologi arbejder som projektleder på udviklingen af museets nye undervisningsafdeling, som står færdig, når det nye søfartsmuseum åbner i sommeren 2013. Trine Halle har tidligere assisteret inspektørerne i arbejdet med at udvælge historier og genstande til de kommende udstillinger. 2017-08-16T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2017 M/S Museet for Søfarts årbog https://tidsskrift.dk/mfs_aarbog/article/view/96615 Årsberetning for 2011-12, Venneselskab og museumsbutikken 2017-08-16T14:01:00+02:00 Jørgen Selmer info@mfs.dk * 2017-08-16T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2017 M/S Museet for Søfarts årbog https://tidsskrift.dk/mfs_aarbog/article/view/96616 Stikordsregister til årbøgerne 2007-2011 2017-08-16T14:01:00+02:00 Jørgen Marcussen info@mfs.dk * 2017-08-16T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2017 M/S Museet for Søfarts årbog