M/S Museet for Søfarts årbog https://tidsskrift.dk/mfs_aarbog M/S Museet for Søfart da-DK M/S Museet for Søfarts årbog 2245-7879 Indholdsfortegnelse og forord https://tidsskrift.dk/mfs_aarbog/article/view/96610 * Jørgen Selmer Copyright (c) 2017 M/S Museet for Søfarts årbog 2017-08-16 2017-08-16 71 1 6 Da skuderne fór https://tidsskrift.dk/mfs_aarbog/article/view/96611 ole Mortensøn, der er tidligere museumsinspektør på Langelands Museum, har et stort søfartshistorisk forfatterskab bag sig. i et af hovedværkerne, Renæssancens fartøjer fra 1995, definerer han periodens skibstyper, og i denne artikel uddyber han skudernes historie. Ole Mortensøn Copyright (c) 2017 M/S Museet for Søfarts årbog 2017-08-16 2017-08-16 71 7 32 “En broget skare” danske krigssejlere i Newcastle upon Tyne https://tidsskrift.dk/mfs_aarbog/article/view/96612 I Årbog 2011 fortalte Peter baird, M.a. (oxon), historien om sin far, frithiof Helge Christiansen, som var officer i udeflåden – de danske skibe og sømænd, der sejlede for de allierede mellem 1940 og 1945. f.H. Christiansen døde sammen med alle andre ombordværende på Peter MÆrSk, der blev ramt af en tysk torpedo og sank i nordatlanten 7. december 1942. Christian Peter Baird Copyright (c) 2017 M/S Museet for Søfarts årbog 2017-08-16 2017-08-16 71 33 58 En tidsrejse til troperne i kølvandet på Poul de Løwenørn og de første danske kronometre https://tidsskrift.dk/mfs_aarbog/article/view/96613 I sommeren 2013 åbner M/S Museet for Søfart. et af det nye museums vigtige temaer er navigation. Søofficeren Poul de Løwenørn, der er bedst kendt for oprettelsen af det kongelige Søkortarkiv, men som også bestred mange andre hverv, bliver en af hovedpersonerne i dette tema. i denne artikel følger vi ham, da han som ung mand afprøver og bedømmer de første danske kronometre. Thorbjørn Thaarup Copyright (c) 2017 M/S Museet for Søfarts årbog 2017-08-16 2017-08-16 71 59 81 En undervisningsafdeling bliver til https://tidsskrift.dk/mfs_aarbog/article/view/96614 Trine Halle, cand. mag i historie og museologi arbejder som projektleder på udviklingen af museets nye undervisningsafdeling, som står færdig, når det nye søfartsmuseum åbner i sommeren 2013. Trine Halle har tidligere assisteret inspektørerne i arbejdet med at udvælge historier og genstande til de kommende udstillinger. Trine Halle Copyright (c) 2017 M/S Museet for Søfarts årbog 2017-08-16 2017-08-16 71 82 98 Årsberetning for 2011-12, Venneselskab og museumsbutikken https://tidsskrift.dk/mfs_aarbog/article/view/96615 * Jørgen Selmer Copyright (c) 2017 M/S Museet for Søfarts årbog 2017-08-16 2017-08-16 71 99 139 Stikordsregister til årbøgerne 2007-2011 https://tidsskrift.dk/mfs_aarbog/article/view/96616 * Jørgen Marcussen Copyright (c) 2017 M/S Museet for Søfarts årbog 2017-08-16 2017-08-16 71 140 168