Maskinmestrene og dansk emigrantfart 1880-1912

  • Poul Bell

Resumé

Forfatteren, der er maskinchef i Storebæltsoverfarten, har før i årbogen behandlet emner fra ældre tiders dampskibsfart. Her fortæller han om de populære danske skibe, derfragtede emigranter fra Nordeuropa til USA, og beskriver især forholdene i maskinrummet. Farten var forfulgt af en række uheld som f.eks. kollisionen mellem »Thingvalla« og »Geiser«, »Danmark« s forlis og »Norge«s løben på Rockallklippen. Disse ofte beskrevne katastrofer, som rystede verden dengang, skildres her set fra maskinrummet, hvad der unægtelig giver et noget andet perspektiv.
Publiceret
2017-08-16
Citation/Eksport
Bell, P. (2017). Maskinmestrene og dansk emigrantfart 1880-1912. M/S Museet for Søfarts årbog, 38, 131-146. Hentet fra https://tidsskrift.dk/mfs_aarbog/article/view/96297
Sektion
Artikler