Cog-kogge-kaag, træk af en frisisk skibstypes historie

Forfattere

  • Ole Crumlin-Pedersen

Resumé

Spørgsmålet om, hvem der var aktive i såvel handlens som skibsbyggeriets udvikling i vikingetiden, er blevet stærkt diskuteret blandt historikere og arkæologer. Forskningen er i de senere år gået i retning af at reducere den frisiske indflydelse herpå i forhold til tidligere forskeres opfattelse af friserne som grundlæggere af den „friserhandel", der bl. a. fører til opbygning af Nordens første byer. Også for hansetidens storskib — koggen — har man villet udelukke et frisisk forbillede. Museumsinspektør, civilingeniør Ole Crumlin-Pedersen, der er Handels- og Søfartsmuseets skibstekniske konsulent, tegner i denne artikel nogle vigtige linier i udviklingen af en af skibsbygningens grundformer — den fladbundede kogge — og kan på grundlag heraf tilføre den stående diskussion væsentlige vidnesbyrd orn frisisk sejlads i nordiske farvande i århundrederne før vikingetid og om den frisiske grundform, hvoraf hansekoggen opstår.

Downloads

Publiceret

2017-07-12

Citation/Eksport

Crumlin-Pedersen, O. (2017). Cog-kogge-kaag, træk af en frisisk skibstypes historie. M/S Museet for Søfarts årbog, 24, 81–144. Hentet fra https://tidsskrift.dk/mfs_aarbog/article/view/96171

Nummer

Sektion

Artikler