Redaktion:
Forskningsbibliotekar Jakob K. Meile

Redaktionsråd:
Direktør Svend Larsen (ansvh.)
Forskningschef John T. Lauridsen

Publiceret: 2017-09-25