Årg. 5 Nr. 2 (1990)

					Se Årg. 5 Nr. 2 (1990)

Redaktion:
Afdelingsbibliotekar Lotte Philipson

I redaktionen:
Overbibliotekar Erland Kolding Nielsen
Førstebibliotekar Jesper Düring Jørgensen

Publiceret: 1990-09-01