Redaktion:
Afdelingsbibliotekar Lotte Philipson

I redaktionen:
Overbibliotekar Erland Kolding Nielsen
Førstebibliotekar Jesper Düring Jørgensen
Publiceret: 1990-07-01