Redaktion:
Afdelingsbibliotekar Lotte Philipson

I redaktionen: Førstebibliotekar Marie-Louise Berner
Overbibliotekar Erland Kolding Nielsen.
Publiceret: 1991-12-01