Redaktion:
Afdelingsbibliotekar Lotte Philipson

I redaktionen:
Førstebibliotekar Marie-Louise Berner
Overbibliotekar Erland Kolding Nielsen

Publiceret: 1991-08-01