Redaktion:
Afdelingsbibliotekar Lotte Philipson
I redaktionen:
Overbibliotekar Erland Kolding Nielsen
Publiceret: 1993-03-01